Pytania i odpowiedzi

Tutaj zebraliśmy dla ciebie najczęściej zadawane pytania i udzielane odpowiedzi.

Złożenie wniosku

Wszystko zależy od kredytodawcy, niektórym kredytawcom wystarczy wniosku podanzm w internecie i aktywna komurka, ale są kredytodawcy, które wymagają dopełniające dokumenty. Spis potrzebnych dokumentów dla otrzymania kredytu, Państwo znajdzie na odpowiedniej stronie internetowej kredytodawcy.
Kwota pożyczki uzależniona jest od oferty pożyczki i od zasad na jakich wybrana pożyczka jest udzielana.
Pożyczka udzielana jest na dowolny cel.
To wszystko zależy od firmy kredytodawcy, ale w internecie można ubiegać się o kredyt w dowolnym czasie w dzień i noc.
Jak Państwo będzie miało wystarczający lub niewystarczający status otrzymaciela kredytu, otrzymacie odpowiedź przez telefon (na zostawiony numer), SMS lub e-mail. Bardziej dokładną informację możno otrzymać na stronie internetowej kredytodawcy.
Zawierając umowę pożyczki z firmą pożyczkową możemy liczyć na wypłatę środków tego samego bądź następnego dnia roboczego, jest to uzależnione od godzin pracy wybranej firmy pożyczkowej.
Wnioski o pożyczkę Klienci mogą składać 7 dni w tygodniu całą dobę.

 

Płatności

Większość firm kredytowych proszą opłatę za zawarcie umowy o pożyczkę, przedłużenie/zmniejszenie termina kredytu i inne zmiany w warunkach umowy. Bardziej dokładną informację odnośnie tych pytań można otrzymać na stronach internetowych odpowiedniego kredytodawcy.
Miesięczna spłata zależy od sumy pożyczki i czasu, gdy zostanie zwrócona pożyczka. Dla otrzymania dokładnej kwoty płatności prosimy o wykorzystanie kalkulatora kredytowego na stronie internetowej odpowiedniego kredytodawcy.
Tak, można mieć jednocześnie kilka aktywnych pożyczek.
Pożyczka dla bezrobotnych – to pożyczka, która jest przyznawana osobom nie posiadającym pracy, na przykład bezrobotnemu, który otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych. Obecnie jest coraz mniej pożyczkodawców, którzy oferują tego typu pożyczek.
Każda firma kredytowa ma swoje warunki, w jakich wypadkach trzeba mieć poręczyciela. Dokładną informację, czy jest wymagany poręczyciel, Państwo znajdzie na stronach internetowych kredytodawcy. Są kredytodawcy, którzy nie wymagają ani zabezpieczenia, ani poręczyciela.
Przelewając sumę do spłaty na podane konto bankowe – przez bank internetowy, na poczcie lub w oddziale dowolnego banku.

Dokonując płatności tytułem spłaty pożyczki należy podać:

  • Dane płatnika;
  • Numer rejestracyjny pożyczkodawcy;
  • Bank odbiorcy;
  • Rachunek;
  • Informacje dla odbiorcy;
  • Tytuł płatności;
  • Szczegóły płatności;
  • Numer rachunku kredytowego.
Kontaktując się z kredytodawcą możno dowiedzieć się pozostałego salda kredytu.
Pożyczkę można spłacić szybciej niż ustalono w harmonogramie płatności. Skontaktuj się ze specjalistą ds. obsługi klienta, aby ustalić dokładną kwotę spłaty.
Szybkie kredyty mają takie możliwości przedłużania terminu spłaty. Żeby przedłużyć termin spłaty kredytu musi być spłacone komisowe za poprzedni okres korzystania kredytu, jak również kara umowna jak taka jest. Aby dowiedzieć się jakie są możliwości przedłużania terminu spłaty kredytu, prosimy oglądać na stronie internetowej odpowiedniego kredytodawcy.
Kredyt nie powinien zostać podjęty w celu spłaty innego kredytu.
Jeżeli nie udaje się spłacić w ustalonym terminie, prosimy o kontakt z kredytodawcą. Istnieje wiele różnych rozwiązań, takich jak odroczenie płatności kredytu lub korzystanie z urlopu kredytowego, albo też zmiana terminu spłaty pożyczki, i inne. W przeciwnym razie narażasz się na ryzyko płacenia odsetek karnych i w razie nie spłacania, rejestrację do rejestru dłużników, który jest dostępny dla wszystkich kredytodawców.

 

Działaj odpowiedzialnie

Działaj odpowiedzialnie, oceń swoje możliwości spłaty pożyczki. Zanim weźmiesz pożyczkę, przeczytaj warunki umowy pożyczki i upewnij się, że możesz je spełnić.

Strona główna Chwilowki365.pl nie jest pożyczkodawcą i nie udziela pożyczek pieniężnych.  Każdy pożyczkodawca posiada licencję instytucji kredytowej. Oferty na stronie nie zawierają wszystkich firm finansowych lub też ich produktów. Nie jesteśmy firmą dającą kredyty/ pośrednikiem kredytowym, ale oferujemy usługi porównywania pożyczek i mają one charakter informacyjny.